Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2014

szafirowaburza
7993 33a5 500
Jacek Podsiadło.
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa
szafirowaburza
9090 309d
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze viasmutnazupa smutnazupa
0393 445e
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmutnazupa smutnazupa
0391 0d6c 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasmutnazupa smutnazupa
szafirowaburza
Dlaczego wszyscy mnie zostawiają? Dlaczego?! Znajdź mnie dzisiaj. Tak jak przed rokiem. Proszę, znajdź mnie. Uratuj!
— S@motność w sieci
Reposted fromalicemeow alicemeow viasmutnazupa smutnazupa
szafirowaburza
Nikt nigdy nie całował i nie całuje moich nadgarstków.  Od żadnej strony.  Nikt oprócz ciebie dotychczas nie interesował się nawet przez sekundę moimi nadgarstkami.  Kiedy się spotkamy pocałujesz je – prawda?
— S@motność w sieci
Reposted fromalicemeow alicemeow viasmutnazupa smutnazupa
szafirowaburza
2267 7ee8
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viasmutnazupa smutnazupa
szafirowaburza
Pragnę Cię (pieprzyć, solić, przyprawić - o orgazm). Jest mi z Tobą miłość.
— Maria Goniewicz "Listy od Żony"
Reposted fromgoniewicz goniewicz
1365 37a9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapoezja poezja
szafirowaburza
0266 3a24
Reposted fromMrsEuterpe MrsEuterpe viapoezja poezja
szafirowaburza
myślę że twoje zwierzęta
to koty

mylisz się chłopcze
koty to moi ludzie
za to hoduję raki
przeróżne gatunki

rak serca od miłości
rak płuc od szlug
rak duszy od niespełnienia
rak mózgu od lenistwa
rak skóry od dotyku

powiem ci jeszcze
w tajemnicy
tylko się nie przestrasz
też jestem zwierzęciem

zdiagnozowany
rak zodiakalny od urodzenia
— Ewelina Kosik
Reposted fromuwodzenicosc uwodzenicosc viapoezja poezja
szafirowaburza
wiesz
to jest tak
wszyscy mają jakieś oczekiwania
ja
czekam na coś
co nigdy się nie wydarzy
czekam na kogoś
kto nigdy się nie pojawi
a inni
oczekują ode mnie
że przestanę czekać
— Maria Goniewicz - Nieścisłości
Reposted fromgoniewicz goniewicz viapoezja poezja
szafirowaburza
Play fullscreen
"Czego najbardziej się boisz?
Przeciętności lękam się w chuj"
Reposted frominvidiam invidiam viapoezja poezja
szafirowaburza
Play fullscreen
"Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek"
Reposted frominvidiam invidiam viapoezja poezja

April 06 2014

szafirowaburza
4412 4215
Reposted fromkasiapodpucha kasiapodpucha
4705 dfc5
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge
szafirowaburza
5110 ab96
Reposted fromhabae habae
szafirowaburza
5411 6d12
Reposted fromsexcuseme sexcuseme
szafirowaburza
5536 80bd
Edgar Degas - Błękitne tancerki 
Reposted fromhoart hoart
szafirowaburza
5544 55ba
Edgar Degas - Lekcja tańca
Reposted fromhoart hoart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl